CEIAN 2010

La Vague verte

 

Initiative mondiale pour planter des arbres

Année Internationale de la Biodiversité 2010

Glossary Element  Ecological Footprint

Source
Contributor
Approved Yes
English term Ecological Footprint
Language Translations
Danish Økologisk fodaftryk
Dutch Ecologische Voetafdruk
Dutch/Belgium Ecologische Voetafdruk
Estonian Ökoloogiline jalajälg
French Empreinte écologique
French/Belgium Empreinte écologique
German Ökologischer Fußabdruck
Italian Impronta ecologica
Macedonian Еколошки отпечаток
Romanian Amprenta ecologică
English definition Relates to: CBD headline indicator "Ecological Footprint and related concepts", SEBI indicator "Ecological Footprint of European countries", Aichi Biodiversity Target "4"
Language Translations
Danish Vedrører: CBD nøgle-indikator "Økologisk fodaftryk og tilsvarende koncepter", SEBI indikator "De europæiske landes økologiske fodaftryk", Aichi biodiversitetsmål "4"
Dutch Is gerelateerd aan: CBD hoofdlijnindicator "Ecologische voetafdruk en gerelateerde concepten", SEBI indicator "Ecologische voetafdruk van Europese landen", Aichi Biodiversiteitsdoel "4"
Dutch/Belgium Is gerelateerd aan: CBD hoofdlijnindicator "Ecologische voetafdruk en gerelateerde concepten", SEBI indicator "Ecologische voetafdruk van Europese landen", Aichi Biodiversiteitsdoel "4"
Estonian Seondub: BMK üldnäitaja "Ökoloogiline jalajälg ja seotud mõisted", SEBI indikaator "Euroopa riikide ökoloogiline jalajälg", Aichi elurikkuse eesmärk "4"
French Concerne: Indicateur-clé de la CDB "Empreinte écologique et concepts associés", Indicateur du SEBI "Empreinte écologique des pays européens", Les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité "4"
French/Belgium Concerne: Indicateur-clé de la CDB "Empreinte écologique et concepts associés", Indicateur du SEBI "Empreinte écologique des pays européens", Les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité "4"
German Bezieht sich auf: CBD headline-Indikator "Ökologischer Fußabdruck und verwandte Konzepte", SEBI Indikator "Ökologischer Fußabdruck europäischer Länder", Aichi Biodiversitätsziel "4"
Italian Si riferisce a: indicatore primario della CBD "Impronta Ecologica e concetti correlati", indicatore del SEBI "L'impronta ecologica dei paesi europei", gli obiettivi di Aichi per la biodiversità "4"
Macedonian Се однесува на Водечки индикатор на КБР "Еколошки отпечаток и сродни концепти", СЕБИ индикатор "Еколошки отпечаток на европски земји", биолошка разновидност од Аичи "4"
Romanian Se referă la: Indicator cheie CBD "Amprenta ecologică și conceptele asociate", Indicator SEBI "Amprenta ecologică a țărilor europene", Obiectivele Aichi privind biodiversitatea "4"